Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 670  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002810 xpca^"
 1. POLLÁK, František et al. Issue of Online Reputation of Electric Vehicles - Selected Views and Perspectives. In Conference on Organizational Science Development Society’s Challenges for Organizational Opportunities. International Conference. Conference on Organizational Science Development Society’s Challenges for Organizational Opportunities : 41st International Conference on Organizational Science Development, 23.3–25.3.2022, Maribor. - Maribor : University of Maribor, 2022. ISBN 978-961-286-583-2, pp. 813-824 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 2. KONEČNÝ, Michal et al. Analysis of the Czech Advertising Market and Its Main Players. In International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2021). SHS Web of Conferences. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2022. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 3. SCHMIDT, Peter - KOVÁČ, Branislav. Reklamné služby z pohľadu dane z príjmov a DPH. In Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov : časopis pre odbornú verejnosť a vedu. - Bratislava : Slovenská komora daňových poradcov. ISSN 2644-688X, 2022, č. 2, s. 11-23 online.
  článok

  článok

 4. MALÍČKOVÁ, Lucia. Possibilities of Sponsorship in Golf. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3081, 2022, roč. 15, č. 1, s. 84-94 online.
  článok

  článok

 5. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Customer Age as a Determinant of Preferences for Information Sources – Empirical Analysis of a Case from Central Europe. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System. International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2022) : 7th International Scientific Conference, July, 7-10, 2022, Pula, Hotel Park Plaza Histria Pula. - Považská Bystrica : BCSS, 2022. ISBN 978-80-973642-3-6, p. 45 online.
  článok

  článok

 6. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Customer Age as a Determinant of Preferences for Information Sources: Empirical Analysis of a Case From Central Europe. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3459, 2022, vol. 15, no. 2, pp. 296-311 online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 7. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Effective Marketing Communication and Consumer Behaviour. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 109.
  článok

  článok

 8. WEISS, Erik - WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Nové trendy marketingovej komunikácie v cestovných agentúrach. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 28-35 online.
  článok

  článok

 9. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter - KONEČNÝ, Michal. Analysis of Selected Characteristics of E-Consumer Behavior of Czechs During the First Wave of the COVID-19 Pandemic. In 40th International Conference on Organizational Science Development. Values, Competencies and Changes in Organizations. 40th International Conference on Organizational Science Development : Values, Competencies and Changes in Organizations Conference Proceedings. - Maribor : University of Maribor Press, 2021. ISBN 978-961-286-442-2, pp. 801-813 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 10. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. [Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 62 online. Recenzia na: Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov [elektronický zdroj] / Róbert Šlosár, Štefan Majtán, Peter Štetka, Nora Grisáková ; recenzenti: Peter Štarchoň, Miroslava Szarková. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - ISBN 978-80-7598-573-6.
  článok

  článok