Výsledky vyhľadávania

 1. VOKOUNOVÁ, Dana - HANKOVÁ, Silvia. Porovnanie slovenskej a arabskej kultúry : názory na život. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 25-33.
  článok

  článok


 2. HELMOVÁ, Milena. The Communication aspect of business negotiations in the intercultural context. In Advances in Economics and Business. - Alhambra : Horizon Research Publishing, 2017. ISSN 2331-5059, 2017, vol. 5, no. 1, pp. 41-47.
  článok

  článok


 3. Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. Katarína Seresová et al. ; gutachter: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. 1. Ausg. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. [8,51 AH]. ISBN 978-80-263-1354-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BLÁHOVÁ, Mária - MAJTÁNOVÁ, Anna. Linguistic and job-related aspects political correctness. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 209-215. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 5. FODRANOVÁ, Iveta - KUBIČKOVÁ, Viera. An Analysis of Slovak inbound tourism from a view of Hofstede's cultural dimension theory. - Registrovaný: Web of Science. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník mezinárodní vědecké konference : 8. ročník : [19.10.2016, Praha, Česko]. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2016. ISBN 978-80-87411-75-9, s. 31-37.
  článok

  článok


 6. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Communication in culturally diverse context. Recenzenti: Ľubica Bajzíková, Ladislav Lysák, Daniela Breveníková. 1st ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 199 s. [14,14 AH]. ISBN 978-80-225-4310-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 7. BLÁHOVÁ, Mária. Globalization, intercultural communication and role of english in contemporary modern world. In Pluralistic approaches to languages and cultures in education. Conference. Pluralistic approaches to languages and cultures in education : conference proceedings : 26th-27th November 2014 Smolenice, Slovakia. - Trnava : Trnava University, Faculty of education, [2015]. ISBN 978-80-8082-852-3, s. 27-34.
  článok

  článok


 8. HELMOVÁ, Milena. Interreligiosität im Kontext der Interkulturalität. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 8, s. 33-40.
  článok

  článok


 9. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Dialóg kultúr – príznak postmoderny? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 4, s. 355-365.
  článok

  článok


 10. STRELKOVÁ, Katarína. Dialog kuľtur: komunikativnoe povedenie slovakov i kazachov sravniteľnij analz. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 40-46.
  článok

  článok