Výsledky vyhľadávania

 1. LA GARDE, Svetlana. 15. konferencia generálnych riaditeľov a personálnych manažérov: : personálny manažment a riadenie firmy 2009. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 34 - 38.
  článok

  článok

 2. BERNADIČ, František - VACHÁLKOVÁ, Katarína. 105. konferencia DGINS 2019. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 1, s. 46-48.
  článok

  článok

 3. RICHTER, Miroslav. Čistší produkce - cesta k trvale udržitelnému kvalitativnímu rozvoji světa. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 3, s. 140-147.
  článok

  článok

 4. GÚČIK, Marián. Kongresový cestovný ruch vo svete a na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 3, s. 181-187.
  článok

  článok

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Mníchovská správa o stave sveta. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. marca 2017, roč. 27, č. 9, s. 48-50.
  článok

  článok

 6. Sila HR networkingu. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 11, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. KEJHOVÁ, Hana. Jak připravit mladé lidi na budoucnost? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 6, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Slovak Retail Summit. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. MAJVALDOVÁ, Renata. Férovost, cesta k prosperitě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 6, s. 8-10.
  článok

  článok

 10. HRONOVÁ, Stanislava - HINDLS, Richard. Virtues, Limits and Prospects of the National Accounts. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 3, pp. 77-83.
  článok

  článok