Výsledky vyhľadávania

 1. BOCKOVÁ, Lucia. The European Public Prosecutor’s Office. In Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky. naukovo praktičnoji konferenciji. Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2020. ISBN 978-966-992-329-5, s. 17-22.
  článok

  článok

 2. SERESOVÁ, Terézia. Sotrudničestvo Russkoj pravoslavnoj cerkvy i rossyjskoj federacyy kak ynstrument rasširenija terrytoryy na prymere Daľneho vostoka. In Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky. naukovo praktičnoji konferenciji. Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2020. ISBN 978-966-992-329-5, s. 50-54.
  článok

  článok

 3. FIGUROVÁ, Dana. Negotiating and Redistribution in Game Theory. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 91-100 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 4. FIGUROVÁ, Dana. Kooperatívne hry v okružných úlohách : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Čičková. Bratislava, 2020. 109 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MANOVÁ, Eva - SIMONIDESOVÁ, Jana. Proces medzinárodnej kooperácie v daňovej oblasti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 7-17 online.
  článok

  článok

 6. JACKO, Tomáš. Participatívna realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou. In Participatívne procesy v praxi : čítanka participatívnej tvorby verejných politík. - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2020. ISBN 978-80-89051-51-9, s. 42-69 online.
  článok

  článok

 7. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Nekooperatívna viackriteriálna hra. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 24.
  článok

  článok

 8. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Úloha etiky v podmienkach globalizovaného finančného trhu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 271-278 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 9. HELMOVÁ, Milena. Neue Konzepte Fachbezogener Fremdsprachenausbildung an Universitäten. In Innovative Solution in Modern science, Education and Practice. Innovacijni rišennja v cučasnij naucii, osviti ta praktici : Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji (elektronne vydannja). - Kyjiv : NTU, 2020. ISBN 978-966-632-304-3, s. 10-12 online.
  článok

  článok

 10. GOGA, Marián. Niektoré problémy riešenia kooperatívnej hry s nekonštantným súčtom platieb. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 40-51 CD-ROM.
  článok

  článok