Výsledky vyhľadávania

 1. BURÁK, Emil. Daňová tvorivosť IV. Daňovo-účtovná optimalizácia, niektoré praktiky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 35-43.
  článok

  článok

 2. BREČKA, Peter - VALENTOVÁ, Monika. AAA Method Application in Evaluating Teaching Strategies for Developing Critical and Creative Thinking. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 41-45.
  článok

  článok

 3. BURÁK, Emil. Daňová tvorivosť VII. : daňová kreativita - výzvy a vízie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 9, s. 32-38.
  článok

  článok

 4. Direktívny prístup nefunguje, firmy chcú schopných kreatívcov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 67-70.
  článok

  článok

 5. VACULČIAKOVÁ, Jaroslava. Tvrdé verzus mäkké zručnosti: nároky firiem sa menia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 71-72.
  článok

  článok

 6. FICHNOVÁ, Katarína - WOJCIECHOWSKI, Lukasz P. - SZABO, Peter. A Reflection on the Citizens’ Attitudes to the Political Situation (and Their Creative Renditions). In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISSN 1338-130X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 76-92.
  článok

  článok

 7. SOUČKOVÁ, Markéta. Sustainability and Creativity Indicators Monitored in the Glass Industry in the Czech Republic. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, s. 215-224.
  článok

  článok

 8. MASTYLO, Andriy Ya. Economical Essence of the Category of Intellectual Property. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 2, s. 4-12.
  článok

  článok

 9. PAVLOV, V. Creative Technologies as a Composition of Innovative Development of the Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 2, s. 41-50.
  článok

  článok

 10. ZOLCER, Štefan. Whitehead v historickom kontexte - procesuálna filozofia a pragmatizmus. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 7, s. 556-570.
  článok

  článok