Výsledky vyhľadávania

 1. Direktívny prístup nefunguje, firmy chcú schopných kreatívcov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 67-70.
  článok

  článok

 2. FICHNOVÁ, Katarína - WOJCIECHOWSKI, Lukasz P. - SZABO, Peter. A Reflection on the Citizens’ Attitudes to the Political Situation (and Their Creative Renditions). In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISSN 1338-130X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 76-92.
  článok

  článok

 3. VACULČIAKOVÁ, Jaroslava. Tvrdé verzus mäkké zručnosti: nároky firiem sa menia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 71-72.
  článok

  článok

 4. ZOLCER, Štefan. Whitehead v historickom kontexte - procesuálna filozofia a pragmatizmus. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 7, s. 556-570.
  článok

  článok

 5. PAVLOV, V. Creative Technologies as a Composition of Innovative Development of the Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 2, s. 41-50.
  článok

  článok

 6. MASTYLO, Andriy Ya. Economical Essence of the Category of Intellectual Property. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 2, s. 4-12.
  článok

  článok

 7. HUBINÁKOVÁ, Henrieta. Priestorová predstavivosť v kontexte užívania digitálnych hier. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 524-529.
  článok

  článok

 8. HUBINÁKOVÁ, Henrieta. Verbálne schopnosti v kontexte užívania digitálnych hier. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 530-536.
  článok

  článok

 9. BROŽ, David. Jaká firemní kultura je pro podnik nejlepší? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 5, s. 45-47.
  článok

  článok

 10. ČERVENÝ, Karel. Bez tvůrčích lidí toho firma moc nevymyslí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 5, s. 54-55.
  článok

  článok