Výsledky vyhľadávania

 1. DUFFEY, Chris. Superhuman Innovation : Transforming Business with Artificial Intelligence. 1st Edition. London : Kogan Page INSPIRE, 2019. 262 s. ISBN 978-0-7494-8383-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. TVERSKY, Barbara. Mind in Motion : How Action Shapes Thought. New York : Basic Books, 2019. 375 s. ISBN 9780465093069. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠÚROVÁ, Janka. Význam kreatívnych ľudí pri rozvoji územia : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Anna Vaňová. Banská Bystrica, 2019. 38 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. SCARBOROUGH, Norman M. - CORNWALL, Jeffrey R. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. 9th Edition. New York : Pearson, 2019. 803 s. ISBN 978-0-13-474108-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VITÁLIŠOVÁ, Katarína - THURIOT, Fabrice. Creative Potential in the Cities and its Exploitation in Sustainable Development. Editors: Anna Vaňová... [et al.]. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2019. CD-ROM 152 s. APVV SK – FR- 2017-0001. ISBN 978-80-557-1673-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. AUEIRC 2017. American University in the Emirates International Research Conference. Creative Business and Social Innovations for a Sustainable Future : Proceedings of the 1st American University in the Emirates International Research Conference - Dubai, UAE 2017. 1st Edition. Cham : Springer, 2019. 306 s. Advances in Science, Technology and Innovation. ISBN 978-3-030-01661-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Cultural and Creative Industries : A Path to Entrepreneurship and Innovation. 1st Edition. Cham : Springer, 2019. 219 s. Innovation, Technology and Knowledge Management. ISBN 978-3-319-99589-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 398 s. ISBN 978-80-87500-94-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HART, James D. Classroom Exercises for Entrepreneurship : A Cross-Disciplinary Approach. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. 309 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78897-186-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. Reviewers: Antonín Pavlíček, Lea Nedomová. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2018. online [509 s.]. Schriftenreihe Informatik, 47. ISBN 978-3-99062-339-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha