Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 951  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002980 xpca^"
 1. TARIŠKOVÁ, Natália. Culture and Creative Industry. Potential and Growth, Innovation, Sustainability. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 320-330. VEGA 1/0006/22 (50%), VEGA 1/0836/21 (50%).
  článok

  článok

 2. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Traductor como mediador intercultural. In Medzikultúrny dialóg ako poslanie prekladateľa : zborník - zdravica pri príležitosti životného jubilea 65. narodenín doc. PhDr. Evy Palkovičovej, PhD. (1958). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-223-5748-7, s. 103-114.
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Medzinárodný marketing v kontexte najnovších tendencií vývoja. Recenzenti: Judita Táncošová, Saleh Mothana Obadi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 363 s. [26,214 AH]. KEGA 003EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5119-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 4. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Mehrsprachigkeit als Herausforderung für die Sprachenpolitik. In Mehrsprachigkeit aus verschiedenen Perspektiven. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. ISBN 978-80-7556-138-1, s. 49-58. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 5. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Štýl komunikácie vo svetle rôznych kultúr. In Jazyk a manažment : ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FMEO PU. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023. ISBN 978-80-555-3204-2, s. 109-127.
  článok

  článok

 6. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Current Cultural Characteristics of BRICKS Countries in the Context of China's Belt and Road Initiative (BRI). In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 297-310.
  článok

  článok

 7. HANÁK, Róbert - KOCÚROVÁ, Nina. Cultural Factors Affecting it Studies Among Women in European Countries. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 144-153. I-23-103-00 (95%), EUGAIN COST Action CA19122 (5%).
  článok

  článok

 8. KOZÁR, Patrik. Intercultural Communication in Practice: Overcoming Challenges and Building a Third Culture. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 144-150.
  článok

  článok

 9. MIGROVÁ, Jana - ČVIRIK, Marián. Vnímanie farieb ako prvok usmerňovanie hospodárskej činnosti spotrebiteľov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 1, s. 53-69. VEGA 1/0354/22.
  článok

  článok

 10. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - REMEŇOVÁ, Katarína. Development of Human Capital and Its Impact on Creative Industries in Slovakia. In European Forum of Entrepreneurship 2023. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2023 : "Business Environment in a Whirlwind of Turbulent Changes“. - Praha : NEWTON College, 2023. ISBN 978-80-87325-68-1, pp. 82-86. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.