Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 283  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002981 xpca^"
 1. OSTRIHOŇOVÁ, Miroslava. Koučing a spätná väzba ako nástroj zvyšovania motivácie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 120-136. VEGA 1/0623/22.
  článok

  článok

 2. ZSIGMOND, Tibor et al. Motivation and Organisational Culture From the Perspective of SME Employees - A Case Study at the Time of COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Services, Economics and Management. - Geneve : Inderscience Enterprises Limited. ISSN 1753-0822, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 34-50. VEGA 1/0718/22, GAAA/2022/16.
  článok

  článok

 3. ČIRČOVÁ, Vanda. Digitalizácia ako kľúčová hodnota podniku a zamestnancov. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave. Vedecko-výskumný seminár. Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 8. VEGA 1/0623/22.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda. Adaptabilita podnikovej kultúry - faktor podporujúci rezilienciu a udržateľnosť podnikov na Slovensku. In BEDNÁROVÁ, Veronika et al. Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. VEGA 1/0010/23.
  článok

  článok

 5. JANOŠKOVÁ, Mária - UBREŽIOVÁ, Iveta. Vedenie ľudí a motivácia ako súčasť kompetentnosti manažéra v obchodnej spoločnosti. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISSN 1335-9746, 2023, roč. 22, č. 2, s. 7-15.
  článok

  článok

 6. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of CSR of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 93-97. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília. The Latest Trends in the Development of CSR and Corporate Hospitality As a Means of Increasing the Competitiveness of Companies in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 113-121. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 8. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of Corporate Hospitality of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 98-104. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Comparative Analysis of Two Chosen Multinationals With the Focus on Their International Marketing and Their Competitiveness. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 105-112. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - SÚKENÍK, Norbert. The Impact of the Crisis as an Accelerator of Changes in Managerial Decision-making on Corporate Culture in the Era of Industry 4.0. In International Scientific Journal Industry 4.0. - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0. ISSN 2534-997X, 2023, vol. 8, no. 4, pp. 135-139. VEGA 1/0010/23, KEGA 001EU-4/2021.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.