Výsledky vyhľadávania

 1. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st ed. Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice ; Uzgorod : Uzgorod National University, 2016. CD-ROM [179 s.]. ISBN 978-617-589-123-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. QUIEM 2011. International conference. QIEM 2011 - Quality and innovation in engeneering and management : proceedings of the 1st international conference : Cluj - Napoca, 17-19th march 2011 [elektronický zdroj]. Cluj-Napoca : Technical University Cluj, 2011. CD-ROM [538 s.]. ISBN 978-973-662-614-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida [elektronický zdroj]. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3016-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3074-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch. Medzinárodná vedecká konferencia. Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch : medzinárodná vedecká konferencia : Zvolen, november 2006 [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006. CD-ROM. VEGA 1/2609/05 Procesne orientovaný controlling a manažment kvality v podnikoch drevospracujúceho priemyslu, KEGA 5/2049/05 Manažérstvo kvality, KEGA 10/2051/05 Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality. ISBN 80-228-1683-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Kvalita pedagogiky kvality. Konferencia. Kvalita pedagogiky kvality - KVAPKY '04 : 1. ročník konferencie [príspevky] : Piešťany, jún 2004 [elektronický zdroj]. Trenčín : Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 2004. CD-ROM. ISBN 80-8075-022-X.
  elektronická kniha

  elektronická kniha