Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Radovan Ďugel - DRaM. 4x ročne. ISSN 1335-9231
  časopis

  časopis

 2. 2.Value

  Value : das Beratermagazin. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 6x ročne. ISSN 2363-5495
  časopis

  časopis

 3. Perspektivy jakosti : odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šiření znalostí o managementu. Praha : Česká společnost pro jakost. 4x ročne. ISSN 1214-8865
  časopis

  časopis

 4. Svět kvality. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Bartoň - QSV Quality Service. 4x ročne. ISSN 1211-2011
  časopis

  časopis

 5. Svět jakosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Bartoň QSV. 4x ročne. ISSN 1211-2011
  časopis

  časopis

 6. Slovenský informačný spravodajca technickej normalizácie a akosti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie. štvrťročník
  časopis

  časopis