Výsledky vyhľadávania

 1. MORENO-MORENO, Juan-Javier - VELASCO MORENTE, Francisco - SANZ DIAZ, Maria Teresa. Assessment of the Operational and Environmental Efficiency of Agriculture in Latin America and the Caribbean. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 2, pp. 74-88.
  článok

  článok

 2. CHALUPA, Petr - VESELOVSKÝ, Ján. Kuba včera, dnes a zítra. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 103-118.
  článok

  článok

 3. PRESSBURG, Adrian Peter. V Latinskej Amerike má mäkká diplomacia úspech. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 31. marca 2016, roč. 26, č. 13, s. 34-35.
  článok

  článok

 4. ONDRIS, Peter. Geopolitické aspekty Novej hodvábnej cesty v Latinskej Amerike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 1, s. 47-59.
  článok

  článok

 5. ONDRIS, Peter. Geopolitické aspekty Novej hodvábnej cesty v Latinskej Amerike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 2, s. 76-88.
  článok

  článok

 6. ZOUREK, Michal. Vztahy Československa a Uruguaye v průběhu 20. století. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 3, s. 75-99.
  článok

  článok

 7. CHALUPA, Petr - HÜBELOVÁ, Dana. Paradox prokletí přírodních zdrojů na příkladu vybraných zemí Latinské Ameriky. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 149-160.
  článok

  článok

 8. CHALUPA, Petr. Quo vadis, Cuba? In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-252X, prosinec 2015, roč. 6, č. 2, s. 79-88. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210776/Studia%20Turistica%202-2015.pdf>
  článok

  článok

 9. MÁDR, Michal - KOUBA, Luděk. Vliv institucionálního prostředí na příliv přímých zahraničních investic v evropských tranzitivních ekonomikách a v Latinské Americe. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 1, s. 45-60.
  článok

  článok

 10. ERBENOVÁ, Monika. Čínska rozvojová pomoc v Latinskom regióne. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2014. ISSN 1336-1562, 2014, roč. 12, č. 1, s. 53-72.
  článok

  článok