Výsledky vyhľadávania

 1. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Sobre la cooperación y la formación tecnológica y profesional. Encuentro. Sobre la cooperación y la formación tecnológica y profesional : VI Encuentro Europa-América latina : Chille 3.-8.11.2008 [elektronický zdroj]. Valparaíso : Universidad Tecnica Federico Santa Maria, 2008. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Introducción a la historia de españa y América Latina : presentaciones de temas seleccionados [elektronický zdroj]. Bratislava : Editorial EKONÓM, 2006. CD-ROM. Socrates ERASMUS 1, 2003-3676 / 001-001-S02 21CIEU. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. Analyzing the distributional impact of reforms : a practitioner's guide to trade, monetary and exchange rate policy, utility provision, agricultural markets, land policy and education [elektronický zdroj]. Volume one. Washington, D.C. : The World Bank, 2005. CD-ROM. ISBN 0-8213-6181-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. The World Bank annual report 2005 [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2005. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]