Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 113  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003064 xcla^"
 1. HOREMUŽ, Martin - ŠVEC, Jakub. K politickému liberalizmu Johna Rawlsa: Perspektívy a úskalia v súčasnom občiansko-politickom diskurze. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1335-2741, 2023, roč. 26, č. 3, s. 123-140.
  článok

  článok

 2. DEMIRKOL, Atahan. Ako je možné, že ešte nedošlo k tretej svetovej vojne? In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 3, s. 277-290.
  článok

  článok

 3. ALLAKHVERDIEVA, Leyli Ali. Measuring Media Liberalism or Dirigisme Degree by Country. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 188, no. 3-4, s. 4-14.
  článok

  článok

 4. GHERASIM, Ioan Alexandru. The New Silk Road and Sino-Russian Relations Through the Lens of Liberalism, Realism and Neocolonialism. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 190, no. 5-6, s. 4-11.
  článok

  článok

 5. BABOŠ, Pavol - DOLNÝ, Branislav. Vnímanie liberálnej demokracie na Slovensku: latentné profily občanov. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 2, s. 91-118.
  článok

  článok

 6. PROFANT, Tomáš Imrich. Koloniálny rozvoj: počiatky, príčiny, diskurz, prax, kontinuity a následky. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Historická sociologie. - Praha : Karolinum, 2021. ISSN 1804-0616; e-2336-3525, 2021, roč. 13, č. 1, s. 25-48. Dostupné na : <https://karolinum.cz/casopis/historicka-sociologie/rocnik-13/cislo-1>
  článok

  článok

 7. ALI ALLAKHVERDIEVA, Leyli. The Information Services Sector: Defining the Extent of Public Regulation Ensuring its Development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 57-67.
  článok

  článok

 8. MURÁNSKY, Martin. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251.
  článok

  článok

 9. MURÁNSKY, Martin. Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda (k Tugendhatovej koncepcii ľudských práv v kontexte ľudí so zdravotným znevýhodnením). In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 8, s. 593-607.
  článok

  článok

 10. DOBIAŠ, Daniel. Idea liberalizmu v pragmatickej perspektíve hľadania slobody a lepšieho sveta. Potreba neustálej revízie ideových základov nášho myslenia. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 3, s. 32-54.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.