Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv industry 4.0 na sektor dopravy a súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online.
  článok

  článok

 2. VERNEROVÁ, Dominika. The Impact of Industry 4.0 on Logistics and Entire Supply Chain. In Formirovanije nacional'noj ekonomiki v uslovijach cifrovizaci : Ina primere Kazachstana, Rossijskoj Feděracii i Jevropejskogo Sojuza. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4721-5, s. 160-166. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 3. STRIČÍK, Michal. Logistika zberu odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 2, s. 2 - 6.
  článok

  článok

 4. RIEVAJOVÁ, Eva - HRNČIAR, Michal. Zmena zručností a kompetencií ľudskej práce v sektore dopravy a logistiky vplyvom inovácií do roku 2030+. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 112-121. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 5. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. GAJDOŠ, Jozef. Logistika čerstvých potravín. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 12.
  článok

  článok

 7. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Hodnotenie firiem vo vzťahu k plateniu daní : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. RICHNÁK, Patrik - FRANKOVÁ, Dominika. Analytický pohľad na logistické technológie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 483-492 online. VEGA 1/0375/20 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 9. RICHNÁK, Patrik - FANČOVIČ, Filip. The Digital Era in Logistics of Selected Company. In CER Comparative European Research 2020 Conference. International Scientific Conference for Ph.D. Students of EU Countries. CER Comparative European Research 2020 : Proceedings of the 14th Biannual CER Comparative European Research Conference. - London : Sciemcee Publishing, 2020. ISBN 978-1-9993071-6-5, pp. 74-78 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 10. RICHNÁK, Patrik - FRANKOVÁ, Dominika. Advanced Warehousing Technologies in Business Management. In New Trends in Production Management and Logistics : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. ISBN 978-83-8111-196-6, pp. 23-36 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok