Výsledky vyhľadávania

 1. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1214-4827. Dostupné na : www.systemylogistiky.sk
  časopis

  časopis

 2. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : LUXUR. 12x ročne. ISSN 1338-3809
  časopis

  časopis

 3. Logistika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 10x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1211-0957. Dostupné na : http://Logistika.iHNed.cz/
  časopis

  časopis

 4. Logistik Heute : Das Deutsche Logistikmagazin. München : HUSS-Verlag. 12x ročne. ISSN 0173-6213. Dostupné na : http://www.logistik-heute.de
  časopis

  časopis

 5. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Dostupné na : <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  časopis

  časopis

 7. Svět balení : časopis pro české a slovenské profesionály z oblasti balení. Praha : ATOZ Studio. 6x ročne. ISSN [nemá]. Dostupné na : www.svetbaleni.cz
  časopis

  časopis

 8. TRANSPORT : TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike. Bratislava : LUXUR. 12x ročne. ISSN 1335-7433. Dostupné na : http://www.dntransport.sk
  časopis

  časopis

 9. Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : ECOPRESS. 12x ročne. ISSN 1337-0138. Dostupné na : www.elogistika.sk
  časopis

  časopis

 10. Obchodník : měsíčník Hospodářských novin : časopis pro podnikání a strategii v obchodě. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. mesačník. ISSN 1210-6178
  časopis

  časopis