Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Dostupné na : https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
  časopis

  časopis

 2. Journal of Monetary Economics. Amsterdam : Elsevier Publishing Comp. 8x ročne. ISSN 0304-3932. Dostupné na : www.elsevier.com
  časopis

  časopis

 3. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Dostupné na : http://www.ekonomie-management.cz
  časopis

  časopis

 4. 4.Ekonom

  Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Dostupné na : http://www.ekonom.ihned.cz/
  časopis

  časopis

 5. The Quarterly Review of Economics and Finance. - Registrovaný: SCOPUS. New York : Elsevier Science Publ. 4x ročne. ISSN 1062-9769. Dostupné na : https://www.sciencedirect.com/journal/the-quarterly-review-of-economics-and-finance
  časopis

  časopis

 6. Eastern Economic Journal. Eastern Economic Association ; Mahwah ; New York : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 0094-5056. Dostupné na : https://www.palgrave.com/journal
  časopis

  časopis

 7. IMF Economic Review : [ Official Research Journal of the International Monetary Fund]. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. New York : Palgrave Macmillan ; Washington, D.C. : International Monetary Fund. 4x ročne. ISSN 2041-4161. Dostupné na : http://www.palgrave.com/-journals
  časopis

  časopis

 8. 8.ECON

  ECON : journal of economics, management and business. - Spracovaný v EKO-INDEX. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava. 3x ročne. ISSN 1803-3865
  časopis

  časopis

 9. Journal of centrum cathedra : the business and economy research journal. Lima : Universidad Católica del Perú. 2x ročne. ISSN 1851-6599. Dostupné na : http://centrumwebs.pucp.edu.pe/jcc/
  časopis

  časopis

 10. Journal of Economic Issues. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Lincoln : Association for Evolutionary Economics. 4x ročne. ISSN 0021-3624. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/toc/mjei20/current
  časopis

  časopis