Výsledky vyhľadávania

 1. STREČKO, Vladimír. 10 matematických velikánov : (pokračovanie článku z čísla 2-3/2018). In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 4, s.54-64.
  článok

  článok


 2. COUFAL, Jan - TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 1, s. 39-48 online.
  článok

  článok


 3. STREČKO, Vladimír. Zrod a vývoj vyššej matematiky. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 1, s. 19-41.
  článok

  článok


 4. COUFAL, Jan - ŠMEJKALOVÁ, Julie - TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM – lineární algebra. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2016. ISSN 1804-4166, 2016, roč. 7, č. 3, s. 13-21 online.
  článok

  článok


 5. BAČIŠIN, Vladimír. Žurnalistika údajov a ekonomika. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Február 2015, roč. 2, č. 2, s. 1-6.
  článok

  článok


 6. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. The Importance of Benjamin Gompertz for the analysis of mortality patterns. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0011-8265, 2015, roč. 57, č. 4, s. 338-344. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214707/13005315q4.pdf>
  článok

  článok


 7. KVASZ, Ladislav. Šach ako metafora matematiky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 3, s. 175-187.
  článok

  článok


 8. MACO, Róbert. Matematické objekty: nálezy, alebo vynálezy? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 7, s. 518-530.
  článok

  článok


 9. HRICIŠÁKOVÁ, Daniela. Matematická gramotnosť, ako ďalej? In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. ISSN 1336-3727, 2014, roč. 12, č. 1, s. 97-101. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184903/Socialno_ekonomicka_revue_volume_1_2014.pdf>
  článok

  článok


 10. ORSZÁGHOVÁ, Dana - GREGÁŇOVÁ, Radomíra. Štúdium matematiky v cudzom jazyku ako syntéza matematických a jazykových kompetencií študentov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 2, s. 101-106. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185863/fss0214.pdf>
  článok

  článok