Výsledky vyhľadávania

 1. MIESSNER, Michael. Studentification in Germany: How Investors Generate Profits from Student Tenants in Goettingen and the Impacts on Urban Segregation. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 133-154.
  článok

  článok

 2. LUKÁŠ, Tomaš. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 7-9.
  článok

  článok

 3. ROŽOVÁ, Lucia. Hodnotenie finančného hospodárenia okresných miest SR za roky 2014-2018. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2021. ISSN 2729-8213, 2021, roč. 22, č. 1, s. 5-22.
  článok

  článok

 4. DVOŘÁK, Petr - PODMANÍK, Milan - PINK, Michal. Srovnání geografické reprezentativity vlád České republiky a Slovenské republiky. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 1, s. 26-48.
  článok

  článok

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Posúdenie žiadosti o odklad platenia dane samosprávou. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 3-7.
  článok

  článok

 6. ROŽOVÁ, Lucia. Analysis of the Use of Municipal Property in Slovakia. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2021. ISSN 1212-415X, 2021, roč. 21, č. 1, s. 67-80.
  článok

  článok

 7. DOBRUCKÁ, Lucia. Ako môžu plánovači ovplyvniť rozvoj sídlisk? Rozličné perspektívy prinášajú rozličné odpovede. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2021. ISSN 1805-3246, 2021, č. 2, s. [1-14].
  článok

  článok

 8. HORŇÁKOVÁ, Marie - JÍCHOVÁ, Jana. Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 4, s. 10-13.
  článok

  článok

 9. SALDER, Jacob. The Networked Economy of Firms in City-Region Peripheries. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 3, pp. 195-212.
  článok

  článok

 10. ARAMPATZI, Athina. Social Innovation and Austerity Governance in Athens and Madrid: Rethinking the Changing Contours of Policy and Practice. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 4, pp. 45-58.
  článok

  článok