Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUPTAR, Vitalij et al. 101 zážitkov z Kazachstanu. Preklad z angličtiny: Timea Jurčová. Warwickshire : Hertfordshire Press, 2021. 235 s. ISBN 978-1-913356-25-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Recenzenti: Alena Dubcová, Marcel Horňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 264 s. ISBN 978-80-223-4861-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 3. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference, March 18th – 20th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). Editor: Miriam Mitrová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 23 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4724-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BRZICA, Daneš et al. Atraktivita územia a mobilita talentov : veľké mestá priťahujú talenty. Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 175 s. VEGA 2/0138/18. ISBN 978-80-7144-320-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. COLE, David et al. Opustené budovy v kontexte rozvoja samospráv na Slovensku. Recenzenti:Juraj Nemec, Wojciech Sońta, Gabriela Vaceková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 279 s. Studia oeconomica, 73. VEGA 1/0786/18. ISBN 978-80-557-1820-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KRIŽAN, František et al. Nákupné správanie spotrebiteľov na Slovensku : vybrané kapitoly. Recenzenti: Miroslava Trembošová, Jana Mitríková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 134 s. ISBN 978-80-223-5070-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 8. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). Editoři: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 795 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha