Výsledky vyhľadávania

 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 2. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 6x ročne. ISSN 1337-2459
  časopis

  časopis

 3. Územná samospráva. Žilina : MUNICIPALIA. 6x ročne. ISSN 1336-6475
  časopis

  časopis

 4. Journal of Planning Literature. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : SAGE. 6x ročne. ISSN 0885-4122. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/jpl
  časopis

  časopis