Výsledky vyhľadávania

 1. DUBROVINA, Nadiya - DUBROVINA, Vira - PÉLIOVÁ, Jana. Vykorystannja ekonomiko-matematyčnych metodiv pry doslidženni bankivs`koji systemy Ukrajiny. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 221-231 online.
  článok

  článok

 2. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Technical Editor: Marian Reiff, Pavel Gežík, Web Editor: Martin Lukáčik. 1st edition. Bratislava : Letra Edu, 2018. 412 s. [12,95 AH]. ISBN 978-80-89962-07-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JANKOVIČ, Patrik. Digitization Frontier And Its International Change. In Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 4-6, 2018, Čeladná, Czech Republic. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. ISSN 2571-1776, pp. 111-120.
  článok

  článok

 4. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy „ex ante“ a ich aplikácia v slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 189-195 CD-ROM. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 5. NAGY, Ladislav. Optimalizácia finančnej štruktúry pomocou internej a udržateľnej miery rastu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 267-274 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 6. FENDEKOVÁ, Eleonora. Kvantitatívna analýza stavu a vývoja konkurenčného prostredia v bankovom sektore Slovenska. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 148-157 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 7. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. The Impact of the Inflation to the Information Disclosure in Financial Statements of Business Entities. In Economic Policy in Global Environment. Proceedings of International scientific Conference. Economic Policy in Global Environment : International scientific Conference. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, pp. 229-240. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 8. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. Revising the Newman-Girvan algorithm. In ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory. Conference. ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory : proceedings of the 16th conference ITAT 2016 : Tatranské Matliare, Slovakia, September 15-19, 2016. - Košice : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1537016740, p. 200-205.
  článok

  článok

 9. PINDA, Ľudovít. Modelovanie výnosových kriviek. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [44-49].
  článok

  článok

 10. ZUZIK, Jozef et al. Valuing a company using the income methods in conditions of Slovakia. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 153-159 CD-ROM. VEGA 1/0310/16, VEGA 1/0461/17.
  článok

  článok