Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠOVIČ, Andrej. Využitie štatistických metód pri realizácii marketingových kampaní : dizertačná práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BARTODZIEJ, Christoph Jan. The concept industry 4.0 : an empirical analysis of technologies and applications in production logistics. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. xv, 150 s. BestMasters. ISBN 978-3-658-16501-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. OCHRANA, František - PŮČEK, Milan Jan - PLAČEK, Michal. Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector. Translated by: Robert Michael Westbrook. 1. Edition. Praha : Karolinum Press, 2017. 134 s. ISBN 978-80-246-3589-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Nitrianske štatistické dni 2017. Konferencia. Nitrianske štatistické dni 2017 : zborník abstraktov a príspevkov z konferencie Nitrianske štatistické dni 2017, konanej v dňoch 16. - 17. marca 2017 v Nitre. 1. vyd. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. online [61 s.]. ISBN 978-80-88946-75-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. IVANOV, Dmitry - TSIPOULANIDIS, Alexander - SCHÖNBERGER, Jörn. Global supply chain and operations management : a decision-oriented introduction to the creation of value. Cham : Springer, 2017. xxi, 445 s. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-319-24215-6. ISSN 2192-4333. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. 1st edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. CD-ROM [159 s.]. ISBN 978-83-65682-60-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. BALI, Turan G. - ENGLE, Robert F. - MURRAY, Scott. Empirical asset pricing : the cross section of stock returns. Hoboken : WILEY, 2016. xvii, 494 s. ISBN 978-1-118-09504-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. MUIJS, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. 2nd ed. London : Sage Publications, 2016. 247 s. ISBN 978-1-84920-324-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. BYRNE, Barbara M. Structural equation modeling with AMOS : basic concepts, applications, and programming. 3rd ed. New York : Routledge, 2016. 437 s. Multivariate applications series. ISBN 978-1-138-79703-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Výpočtová štatistika 2016. Medzinárodný vedecký seminár. Výpočtová štatistika 2016 : zborník abstraktov z 25. medzinárodného vedeckého seminára Výpočtová štatistika 2016 a zborník príspevkov z konferencie Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016 konaných v Bratislave v dňoch 1. - 2. decembra 2016. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-73-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]