Výsledky vyhľadávania

 1. DANCEY, Christine - REIDY, John. Statistics Without Maths for Psychology. 8th Edition. Harlow : Pearson Education, 2020. 608 s. ISBN 978-1-292-27643-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. Editor: Miriam Mitrová. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2020. 23 s. ISBN 978-80-225-4724-6.
 3. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor: Miriam Mitrová. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2020. 173 s. ISBN 978-80-225-4723-9.
 4. MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2020. online 682 s. ISBN 978-80-7509-734-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. IMBENS, Guido W. - RUBIN, Donald B. Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences : An Introduction. 1st Edition. New York : Cambridge University Press, 2015, 2019 dotlač 8. 625 s. ISBN 978-0-521-88588-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BAI, Haiyan - CLARK, M.H. Propensity Score Methods and Applications. Thousand Oaks : SAGE, 2019. 117 s. Quantitative Applications in the Social Sciences, 178. ISBN 9781506378053. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019) : Reviewed Proceeding of Posts from the 9. International Scientific Conference, 26th-28th November, 2019, (Košice-Rajecké Teplice, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. 1st Edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. CD-ROM 95 s. ISBN 978-80-225-4676-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. AGRESTI, Alan. An Introduction to Categorical Data Analysis. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 375 s. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 9781119405269. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 5. vydání. Praha : matfyzpress, 2019. 299 s. ISBN 978-80-7378-381-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. Trends in application of statistical methods for quality improvement VIII. (2018). International scientific conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018) : Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. 1st Edition. Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. CD-ROM 189 s. ISBN 978-80-225-4604-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018)

  elektronická kniha