Výsledky vyhľadávania

 1. ČIEFOVÁ, Michaela. The Contemporary Picture of Slovakia in Austrian Press. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 493-502 CD-ROM. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok

 2. ZUBRO, Tetyana. Slovaččyna v Evropejs`komu sojuzi: suspiľna dumka naselennja krajiny. In Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. ISBN 978-966-916-712-5, s. 25-28 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. DUDÁŠOVÁ, Marianna. Globalisation and its critics. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 99-108 online.
  článok

  článok

 4. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úvod do sociológie. Recenzenti: František Škvrnda, Ľudmila Mistríková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [124 s., 7,11 AH]. ISBN 978-80-225-4373-6.
  Úvod do sociológie

  elektronická kniha

 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. My a oni. Reziduá komunistickej minulosti v postojoch slovenskej verejnosti voči migrantom. In Mezinárodní migrace a Evropská unie - vybrané otázky. - Praha : Machiavelli Press, 2017. ISBN 978-80-88147-03-9, s. 24-45 [1,31 AH] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. POTISKOVÁ, Ingrid. Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditeľné. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. DUDÁŠ, Tomáš. Pohľad verejnosti na dohodu TTIP v EÚ a USA. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 99-107 CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 8. HUDSON, John - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - NOVÁK, Marcel. Public attitudes to GM foods. The balancing of risks and gains. In Appetite. - London : Academic press Ltd - Elsevier Science Ltd, 2015. ISSN 0195-6663, 2015, vol. 92, pp. 303-313.
  článok

  článok

 9. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. Slovakia and Croatia as a "new" member states of the EU: perspectives. In The European Union 10 years after its biggest enlargement : a "new" EU member states' perspective. - Poznań : Poznań University of Economics Press, 2015. ISBN 978-83-7417-843-3, s. 446-464 [1 AH]. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 10. PLESCHOVÁ, Gabriela. Public perceptions of China in Central Europe. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 4, s. 202-209 online.
  článok

  článok