Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Výberové interview z pohľadu personalistu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 95-99.
  článok

  článok

 2. MORVAY, Karol. Číslo, ktoré nás zaujalo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 33 online.
  článok

  článok

 3. JANKOVIČ, Patrik - MANDŽÁK, Peter. Márny nábor do verejnej správy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 6-9 online. ITMS 26240120032, I-19-106-00.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš. Keď nie sú ľudia. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 22. januára 2018, roč. 28, č. 17, s. 28.
  článok

  článok

 5. PŘÍVARA, Andrej - PITUKHINA, Maria - TOLSTOGUZOV, Oleg. Labour Migrants in Three European Labour Markets Zones: Bottleneck Vacancies Analysis. In ICERI 2018. Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2018 : Conference Proceedings : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 12-14 November, 2018. - [Valencia] : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-09-05948-5. ISSN 2340-1095, pp. 5441-5448 USB.
  článok

  článok

 6. RUBLÍKOVÁ, Eva et al. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy : október 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISSN 1339-0120, 2018, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 7. RUBLÍKOVÁ, Eva. Modeling outflow rates of unemployment in Slovakia. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 102-108.
  článok

  článok

 8. MARTINCOVÁ, Marta. Youth unemployment in the labor market of Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 937-943. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok

 9. SZARKOVÁ, Miroslava. Nástroje tvorby a udržania pracovných miest v SR. In Zaměstnanost a trh práce - česko-slovenské zkušenosti. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-013-1, s. 37-41.
  článok

  článok

 10. SZARKOVÁ, Miroslava. Prístupy k tvorbe a udržaniu pracovných miest v SR. In Zaměstnanost a trh práce - česko-slovenské zkušenosti. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-013-1, s. 34-36.
  článok

  článok