Výsledky vyhľadávania

 1. DANCÁKOVÁ, Ivana - KOCHAJDOVÁ, Monika. Vplyv sankcií na migračné toky z Ruskej federácie do Európskej únie a integrácia ruských migrantov v pobaltských štátoch. In Economics and Management. - Brno : University of Defence in Brno. ISSN 1802-3975, 2019, č. 2, s. 7-17 (online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 (online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 3. PŘÍVARA, Andrej. Microeconomic and Macroeconomic Contexts of Remittances. In Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. - Hershey : IGI Global, 2020. ISBN 9781799801115, s. 136-152.
  článok

  článok

 4. DANCÁKOVÁ, Ivana. Trends Shaping European Migration. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 70-77.
  článok

  článok

 5. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Migration and Asylum Seekers Governance in the EU: The Case of Berlin Municipality. In ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences. ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences : Proceedings Book. - Amsterdam : EUSER, 2020. ISBN 978-1-64871-449-8, pp. 275-279 online. MAGYC project, Innovation Program No. 822806.
  článok

  článok

 6. ČECH, Ľubomír. Hranice v regióne Strednej Ázie a scenáre ich možných zmien pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 5-15. KEGA 015EU – 4/2018.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. Protimacronovské rebélie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, január 2019, roč. 18, č. 1, s. 38-41.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 162-170 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 9. MERTANOVÁ, Katarína. Remitencie - trendy a efekty. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 192-200 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. K niektorým problémom migračných politík krajín EÚ. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 311-316 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok