Výsledky vyhľadávania

 1. LOUŽEK, Marek. Zakladatel chicagské školy Frank Hyneman Knight. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 198-214.
  článok

  článok

 2. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Nobel Prize Laureate in Economics 2017. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 67-72.
  článok

  článok

 3. CHOUDHURY, Haque Ariful - DAS, Atanu - RAHMAN, Ashiqur. The Effectiveness of micro-credit programmes focusing on household income, expenditure and savings: evidence from Bangladesh. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 2, s. 34-44.
  článok

  článok

 4. JEBAVÁ, Jaroslava. Působení nevládních organizací v OSN prizmatem mikroekonomie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 108-127.
  článok

  článok

 5. TUREČKOVÁ, Kamila. Selected Microeconomic Effects of Ict Firms in Context of Level of Sectoral Concentration: Case Study in Selected Regions of the Czech Republic. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 30, s. 61-72.
  článok

  článok

 6. MACÁK, Tomáš - HRON, Jan. The Cybernetic stability of microeconomic variables in the agricultural sector: A case study from the agritourismus field. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 531-538.
  článok

  článok

 7. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. A. Cournot. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 67-74.
  článok

  článok

 8. KRABEC, Tomáš - VENEGAS, Percy. Fields: On the Visibility of Flows in Digital Business. In Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 5-22.
  článok

  článok

 9. KOŠTA, Ján. K interakciám sociálnej politiky a trhu práce. In Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. 3. 2014, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. ISBN 978-80-557-0696-2, s. 1-14 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MANDEL, Martin. Kdo šetří má za tři. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok