Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 173  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003379 xpca^"
 1. JOHANESOVÁ, Lucia. Impact of Erasmus+ Youth Exchanges on the Civic Participation in the European Countries. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2024. ISSN 0323-262X, 2024, roč. 53, č. 1, s. 79-92. VEGA 1/0249/22.
  článok

  článok

 2. MEGYESIOVÁ, Silvia. Školská dochádzka a jej predčasné ukončenie v kontexte stratégií Európa 2020 a Agendy 2030. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 29-34. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 3. SOLEJ, Rastislav - VOJTASOVÁ, Mária. Nezamestnanosť mladých v Európe po pandémii. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 7-9.
  článok

  článok

 4. DRÁBIK, Peter et al. Integrated Marketing Communication Through Digital Channels in Context of Generation Z in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Media Identity: AI - The Future of Today. Annual International Scientific Conference. Marketing Identity : AI - The Future of Today. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023. ISBN 978-80-572-0415-2. ISSN 2729-7527, pp. 48-60. KEGA 029EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. SULEJMANI, Dagmar. Tribuna tînărului cercetător. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2022, vol. 17, no. 2, pp. 51-64 online.
  článok

  článok

 6. SAULITE, Linda - ŠČEULOVS, Deniss - POLLÁK, František. The Influence of Non-product-related Attributes on Media Brands' Consumption. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity. - Basel : MDPI. ISSN 2199-8531, 2022, vol. 8, no. 3, pp. 2-26 online.
  článok

  článok

 7. ČVIRIK, Marián - KORYTINOVÁ, Kristína. Consumer Ethnocentrism as a Factor of Perception of Organic Foods? Some Evidence of Young Slovaks. In DOKBAT 2022. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2022 : 18th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-7678-101-6, pp. 89-98. I-22-104-00.
  článok

  článok

 8. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - KORAUŠ, Antonín. Youth Unemployment in EU Member States and Impact of the Covid-19 Pandemic. In RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2022 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2022. ISBN 978-80-245-2466-5, s. 177-186. VEGA 1/0338/22, VEGA 1/0363/2020.
  článok

  článok

 9. MIHALECH, Patrik. Territorial Analysis of Unemployment With Regard to School Closures Due COVID-19 Pandemic in Slovak Republic. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 310-321 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 10. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže. Recenzenti: Stanislav Benčič, Tomáš Koniar. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2021. 96 s.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.