Výsledky vyhľadávania

 1. Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. CD-ROM [883 s.]. ISBN 978-80-7435-678-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Mathematical methods in economics 2011. International conference. Mathematical methods in Economics 2011 : proceedings - part I, II : 29th international conference, September 6-9, 2011, Janská Dolina, Slovakia : we celebrate 20th anniversary of the czech and slovak operational research societies [elektronický zdroj]. Praha : Professional Publishing, 2011. CD-ROM [791 s.]. ISBN 978-80-7431-058-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008 [elektronický zdroj]. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Mathematical methods in economics 2006. International conference. Mathematical methods in economics 2006 : proceedings of the 24th international conference : 13th-15th september 2006, Pilsen, Czech Republic [elektronický zdroj]. Plzeň : University of West Bohemia in Pilsen, 2006. CD-ROM. ISBN 80-7403-480-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha