Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Pomáha vzdelávanie vyťažiť maximum z ľudí? Ako to funguje a prečo to hapruje. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 14-20.
  článok

  článok

 2. VAVREK, Roman et al. Altman Model Verification Using a Multi-Criteria Approach for Slovakian Agricultural Enterprises. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 146-164.
  článok

  článok

 3. HEJDUKOVÁ, Pavlína - KUREKOVÁ, Lucie. A Model of Internal Migration: An Extended Neo-Classical Migration Model and Evaluation of Regional Migration Determinants in Poland. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, pp. 48-65.
  článok

  článok

 4. KOČIŠOVÁ, Kristína - CYGAŃSKA, Małgorzata - KLUDACZ-ALESSANDRI, Magdalena. The Application of Data Envelopment Analysis for Evaluation of Efficiency of Healthcare Delivery for CVD Patients. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, pp. 96-113.
  článok

  článok

 5. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 74-92 online.
  článok

  článok

 6. FRANCKY, Jean - NGONO, Landry. Regulation Bancaire Et Prise De Risque Des Banques De La Cemac. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 122-137.
  článok

  článok

 7. GASPARENIENE, Ligita - REMEIKIENĖ, Rita. ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 87-96.
  článok

  článok

 8. ANDRLÍK, Břetislav - ZBOROVSKÁ, Lucie. A Model of Vignette for Motor Vehicles in the Czech Republic. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 5-20.
  článok

  článok

 9. VRANIAK, Lukáš. Leadership Competencies at Large Industrial Companies: Model of Competencies. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 315-318.
  článok

  článok

 10. GIAMPIETRI, Elisa - TRESTINI, Samuele. Analysing Farmers’ Intention to Adopt Web Marketing Under a Technology-Organisation-Environment Perspective: A Case Study in Italy. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 5, pp. 226-233.
  článok

  článok