Výsledky vyhľadávania

 1. DUDEK, Hana - SZCZESNY, Wieslaw. Correlates of Multidimensional Indicator of Quality of Life – Fractional Outcome Model Approach. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 4, pp. 45-60.
  článok

  článok

 2. ZHAO, Jianmei. Rural income diversification patterns and their determinants in China. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 5, s. 219-231.
  článok

  článok

 3. CHAJDIAK, Jozef. Odhad miesta Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti výskumu a vývoja v roku 2007. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 63-67. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 4. PACÁKOVÁ, Viera. Recenzia publikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1210-1095, 2007, roč. 17, č. 4, s. 70-71. Recenzia na: Modelovanie kvantilovými funkciami / Ľubica Sipková, Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2346-2.
  článok

  článok

 5. STANKOVIČOVÁ, Iveta. Základné princípy stratégie modelovania. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420, 2006, roč. 2, č. 1, s. 78-81. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0042044/fss0106.pdf>
  článok

  článok

 6. SOLČÁNSKA, Helena. Metódy na zaistenie konzistencie časových radov s rôznou frekvenciou (benchmarking). In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1210-1095, 2006, roč. 16, č. 3, s. 3-10.
  článok

  článok

 7. POLIAK, Ján. Otec štrukturálnej analýzy. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TV-Press, 2005. ISSN 1335-4620, 8.8.2005, č. 31-32, s. 64.
  článok

  článok

 8. OBTULOVIČ, Peter. Adaptívne prístupy modelovania vývoja ekonomických ukazovateľov. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve = The Scientifical journal for economics and informatics in Agriculture. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2000. ISSN 1335-2571, 2000, roč. 3, č. 2, s. 53-56.
  článok

  článok