Výsledky vyhľadávania

 1. Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019. Editor/zostavovateľ: Andrea Kaderová ; reviewers/recenzenti: František Peller, Anna Starečková. 1st Edition. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. CD- ROM 85 s. [3,25 AH]. ISBN 978-80-248-4355-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers [elektronický zdroj]. Editor/zostavovateľ: Andrea Kaderová ; reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1.vydání. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. CD-ROM 100 s. [4,25 AH]. VEGA 1/0221/17. ISBN 978-80-248-4224-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Are global financial market influenced by behavioral effects? In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 155-162 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 4. KOMADEL, Daniel. Modelovanie transferu rizika poistného trhu na kapitálový trh : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2016. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SIPKOVÁ, Ľubica. Odhad parametrov kvantilových modelov : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. 1. vyd. Bratislava, 2014. 58 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3806-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. ČIČKOVÁ, Zuzana. Optimalizácia procesov rozvozu tovarov s časovými obmedzeniami pomocou exaktných prístupov : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. 1. vyd. Bratislava, 2014. 51 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3808-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. HRICKO, Marián. Využívanie hĺbkovej analýzy údajov pri zlepšovaní kvality produkcie : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2014. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HORÁKOVÁ, Galina. Stochastic approach to determining reserves in non-life insurance. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, p. 265-272.
  článok

  článok

 9. SUŠIENKOVÁ, Katarína. Metódy ohodnotenia subjektívnej pravdepodobnosti. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 26-27.
  článok

  článok

 10. PACÁKOVÁ, Viera - ŠOLTÉS, Erik - LINDA, Bohdan. Multidimensional credibility model and its application. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 2, s. 170-184. VEGA 1/0806/14. Dostupné na : <http://www.ekonomie-management.cz/archiv/detail/976-/>
  článok

  článok