Výsledky vyhľadávania

  1. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2019. 782 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-18521-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0, dĺžka fronty rezervácií 1]
  2. The Land-Water-Energy Nexus : Biophysical and Economic Consequences. Paris : OECD, 2017. 136 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-land-water-energy-nexus_9789264279360-en> ISBN 978-92-64-27933-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. HOSOE, Nobuhiro - GASAWA, Kenji - HASHIMOTO, Hideo. Textbook of computable general equilibrium modelling : programming and simulations. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. 235 s. ISBN 978-1-137-48604-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Modely rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 179 s. [10,18 AH]. ISBN 978-80-225-4035-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  5. Managing food insecurity risk : analytical framework and application to Indonesia. Paris : OECD, 2015. 103 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/managing-food-insecurity-risk_9789264233874-en> ISBN 978-92-64-23386-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Handbook of research methods and applications in empirical macroeconomics. Cheltenham : Edward Elgar, 2013. 614 s. Handbooks of research methods and applications. ISBN 978-0-85793-101-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. NORÉN, Ronny. Equilibrium models in an applied framework : industrial structure and transformation. Heidelberg : Springer, 2013. xvi, 136 s. Lecture notes in economics and mathematical systems, 667. ISBN 978-3-642-34993-5. ISSN 0075-8442. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. DUJAVA, Daniel - LISÝ, Ján - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha : teoretické a praktické problémy. Lektorovali: Menbere Workie Tiruneh, Martin Lábaj. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 207 s. [10,84 AH]. Ekonómia, 460. ITMS 26240120032. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/0diIOCU9pJ> ISBN 978-80-8078-588-8. [Počet ex. : 35, z toho voľných 15, prezenčne 11]
  9. GILBERT, John - TOWER, Edward. Introduction to numerical simulation for trade theory and policy. Singapore : World Scientific, 2013. 295 s. ISBN 978-981-4390-81-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. DSGE models in macroeconomics: estimation, evaluation and new developments. Edited by Nathan Balke ... [et al.]. Bingley : Emerald, 2012. xii, 467 s. Advances in econometrics, Volume 28. ISBN 978-1-78190-305-6. ISSN 0731-9053. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]