Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 31  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003472 xpca^"
 1. IVANIČKOVÁ, Mariana - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Analysis of the Process of Basic Modules of Social Services Information System. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 51-55. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. KRÁTKA, Zuzana. Capital Coverage of Catastrophe Risk in Accordance with the Solvency II Regulation. In Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. - Litomyšl : H.R.G., 2022. ISBN 978-80-7490-283-3, s. 32-39. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22.
  článok

  článok

 3. NAŇÁKOVÁ, Martina - GÁLL, Jozef. Možnosti implementácie modulu zamestnanosti v cestovnom ruchu v podmienkach Slovenskej republiky. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 204-212 online. I-19-102-00.
  článok

  článok

 4. TARČA, Alexander et al. Možnosti využitia komunikácie manažérov v lokálnej počítačovej sieti Intranet. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, 33-38 online.
  článok

  článok

 5. TARČA, Alexander et al. Possibilities of Communication of Managers in Local Computer Network INTRANET. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 135 online.
  článok

  článok

 6. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda. Informačné systémy marketingu : IKT v integrovanom marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Peter Murár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 295 s. [19,19 AH]. ISBN 978-80-225-4514-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 7. MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : technológie pre interaktívny marketing. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 268 s. [16,58 AH]. ISBN 978-80-225-3832-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 8. JURGA, Rastislav. The people and the knowledge in mathematics the factorization of free moduls over special local ring. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 308-311.
  článok

  článok

 9. DANESHJO, Naqibullah et al. Proposed Construction of an Unmanned Research Vehicle. In Acta technica Corviniensis : bulletin of Engineering. - Hunedoara : University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 2013. ISSN 2067-3809, 2013, vol. 6, no. 4, pp. 137-141 online. Dostupné na : <http://acta.fih.upt.ro/pdf/archive/ACTA-2013-4.pdf>
  článok

  článok

 10. BLAHUŠIAK, Martin. Návrh funkcionalít nástroja Database architect. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 1, s. 3-17.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.