Výsledky vyhľadávania

 1. VIZCAÍNO, María Carmen Sánchez. La representación femenina en el videoclip: análisis de la música actual en español de los grandes circuitos comerciales. In Cuestiones de género : de la igualdad y la diferencia. - León : Revistas Universidad de León, 2021. ISSN 2444-022, 2021, no. 16, p. 465-486 online.
  článok

  článok

 2. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Ethical Shifts with Thinking in a Foreign Language. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-079-1, s. 115-125.
  článok

  článok

 3. BACULÁKOVÁ, Kristína. Slovakia’s Social Issues in 2019. In Central and Eastern European Countries in 2019. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-21-0, pp. 282-286.
  článok

  článok

 4. SPIRIDON, Vasile. Travelling as a Foreigner. In The Journal of Romanian Literary Studies : [International Romanian Humanities Journal]. - Tîrgu Mureş : University in Tîrgu Mureş. ISSN 2248-3004, 2020, vol. 20, s. 45-49 online.
  článok

  článok

 5. KRENN, Julia. Tax Fairness and Tax Morality: the Difficult Fight Against Tax Havens. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 404-413 online.
  článok

  článok

 6. BENKO, Peter. Vplyv represívnych nástrojov na výber daní, prehľad experimentálnej literatúry. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. 1-10 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ONDRUŠKA, Tomáš - BUKOVČÁKOVÁ, Veronika. Odchýlky v morálnom správaní spotrebiteľov na poistnom trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 250-256 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0827/18, VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 8. MANOVÁ, Eva. Etika v podnikaní. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 21 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HOCMAN, František. Risk Classification of Global Threats in the View of Optimal Capital Structure. In Science and Practise. Science and Practise : Collection of Scientific Articles. - Thessaloniki, Greece : Midas S.A., 2019. ISBN 978-960-568-803-9, pp. 9-13 online.
  článok

  článok

 10. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Does Personality Influence Willingness to Pay Taxes? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1055-1069. APVV-16-0160.
  článok

  článok