Výsledky vyhľadávania

 1. Enterprise and Competitive Environment 2019. Annual International Conference. Enterprise and Competitive Environment 2019 : Abstracts of the 22nd Annual International Conference, March 21–22, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic) [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. online 73 s. ISBN 978-80-7509-654-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Entrepreneurship and management. International conference on applied economics contemporary issues in economy. Entrepreneurship and management : proceedings of the 9th international conference on applied economics contemporary issues in economy : 22-23 june 2017, Toruń, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Paweł Baranowski, Blanka Bazsová ... [et al.]. 1st ed. Toruń : Institute of Economic Research : Polish Economic Society Branch in Toruń, 2017. online [290 s.]. ISBN 978-83-65605-07-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. CD-ROM [344 s.]. ISBN 978-80-970458-3-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Ekonomika a management organizací – výzkum, výuka a praxe. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Brno, 9. září 2010 [elektronický zdroj]. Recenzent Jiří Lanča. Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-210-5273-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Human potential development: search for opportunities in the new EU states. International scientific conference. Human potential development: search for opportunities in the new EU states : proceedings of the seventh annual international scientific conference : MRU, Vilnius, Lithuania, June 2-3, 2010 [elektronický zdroj]. Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2010. CD-ROM. ISBN 978-9955-19-181-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. 6.MASH

  MASH. Medzinárodná vedecká doktorandská konferencia. MASH : zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie dňa 29. 6. 2010 : manažment, marketing, sociálna sféra, hospodárstvo [elektronický zdroj]. Košice : PHF EU Košice, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3003-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha