Výsledky vyhľadávania

  1. NATARAJAN, Ganesh - KALIVE, Prameela. From start-up to global success : the Zensar story. New Delhi : SAGE Publications, 2016. xviii, 258 s. ISBN 978-93-515-0863-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Connecting People with Jobs: the Labour Market, Activation Policies and Disadvantaged Workers in Slovenia. Paris : OECD, 2016. 159 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs-the-labour-market-activation-policies-and-disadvantaged-workers-in-slovenia_9789264265349-en> ISBN 978-92-64-26533-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. TRUBAN, Michal. Support : ako vybudovať úspešný biznis, aj keď robíte jednu chybu za druhou. Bratislava : Premedia, 2016. 238 s. ISBN 978-80-8159-429-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  4. DAŇKOVÁ, Michaela. Prokoukněte své lidi : praktický průvodce řízením. Praha : Grada Publishing, 2016. 136 s. ISBN 978-80-247-5624-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. HABERLEITNER, Elisabeth - DEISTLER, Elisabeth - UNGVARI, Robert. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Praha : Grada Publishing, 2009, dotlač 2016. 255 s. Management. ISBN 978-80-247-2654-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. ROBBINS, Stephen P. - COULTER, Mary. Management. 13th global ed. Harlow : Pearson, 2016. 717 s. Always learning. ISBN 978-1-292-09020-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. SHAPIRO, Mary. HBR guide to leading teams. Boston : Harvard Business Review Press, 2015. xv, 165 s. Harvard Business Review Guides. ISBN 978-1-63369-041-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. MĚRTLOVÁ, Libuše. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 148 s. ISBN 978-80-7204-907-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  10. GUSTAVSON, Paul - LIFF, Stewart. A team of leaders : empowering every member to take ownership, demonstrate initiative, and deliver results. New York : AMACOM, 2014. 226 s. ISBN 978-0-8144-3407-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]