Výsledky vyhľadávania

 1. Zákony III/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákonník práce : autorský zákon : zákon o pedagogických zamestnancoch : zákon o kolektívnom vyjednávaní : zákon o ochrane osobných údajov : zákon o BOZP : zákon o službách zamestnanosti : zákon o minimálnej mzde. Žilina : Poradca, 2018. 432 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. BUGÁROVÁ, Milena. Sociálna kvalita a pracujúca chudoba : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Zákony III/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : sociálne zákony : sociálne poistenie : zákonník práce : zdravotné poistenie : zákon o sociálnych službách : zákon o minimálnej mzde : zákon o inšpekcii práce. Žilina : Poradca, 2017. 760 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 200 s. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-costa-rica_9789264282773-en> ISBN 978-92-64-27989-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. CINGELOVÁ, Zuzana. Zákonník práce s komentárom, s príkladmi : pracovná doba : užívateľský zamestnávateľ : dočasné pridelenia a pracovná cesta : agentúra dočasného zamestnávania : mzda porovnateľného zamestnanca : miesto výkonu práce, príplatky : minimálna mzda. Žilina : Poradca, 2017. 263 s. ISBN 978-80-8162-029-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Connecting People with Jobs: the Labour Market, Activation Policies and Disadvantaged Workers in Slovenia. Paris : OECD, 2016. 159 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs-the-labour-market-activation-policies-and-disadvantaged-workers-in-slovenia_9789264265349-en> ISBN 978-92-64-26533-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zákony III/2016 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : sociálne zákony : zdravotné poistenie : zákon o sociálnych službách : sociálne poistenie : zákonník práce : zákon o minimálnej mzde : zákon o inšpekcii práce. Žilina : Poradca, 2016. 824 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD employment outlook 2015. Paris : OECD, 2015. 292 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2015_empl_outlook-2015-en> ISBN 978-92-64-23418-5. ISSN 1013-0241. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Zákony III/2015 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2015 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : sociálne zákony : zdravotné poistenie : zákon o sociálnych službách : sociálne poistenie : zákonník práce : zákon o minimálnej mzde : zákon o inšpekcii práce. Žilina : Poradca, 2015. 808 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOŠTA, Ján. Aktuálne problémy (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Erika Ľapinová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. 150 s. VEGA 2/0158/12. ISBN 978-80-89608-16-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]