Výsledky vyhľadávania

  1. CAERS, Ralf. Human Resource Management : Basics. 2nd Edition. Cambridge : Intersentia, 2019. 278 s. ISBN 978-1-78068-771-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. TEGZE, Jan. Jak hledat zaměstnance v 21. století : techniky moderního recruitmentu. 1. vydání. Praha : GRADA, 2019. 327 s. ISBN 978-80-271-0551-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Teaching Human Resource Management : An Experiential Approach. Cheltenham : Edward Elgar, 2018. 290 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78643-980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. The Hungarian Labour Market 2017. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 288 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 5. rozšíř. a dopln. vyd. Praha : Management Press/Albatros Media, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  6. Dominican Republic : human resource management for innovation in government. Paris : OECD, 2015. 369 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/dominican-republic-human-resource-management-for-innovation-in-government_9789264211353-en> ISBN 978-92-64-21134-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. IMMERSCHITT, Wolfgang - STUMPF, Marcus. Employer Branding für KMU : der Mittelstand als attraktiver Arbeitgeber. Wiesbaden : Springer Gabler, 2014. 263 s. ISBN 978-3-658-01203-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. MĚRTLOVÁ, Libuše. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 148 s. ISBN 978-80-7204-907-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. The people collection : business case studies : archive. Tadcaster : Commer House, [2014]. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]