Výsledky vyhľadávania

 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. JESENSKÝ, Daniel. Není nad živý kontakt se zákazníkem. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 11.
  článok

  článok

 3. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2021. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 4. Chceme zmeniť trh doručovania. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 25-25.
  článok

  článok

 5. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Zákazníci pokladníkmi : Inovácie urýchľujú nákup. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 58, (2021.
  článok

  článok

 6. BAUEROVÁ, Radka. Online Grocery Shopping is a Privilege of Millenial Customers. Still Truth in COVID-19 Pandemic? In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2021. ISSN 1212-415X, 2021, roč. 21, č. 1, s. 15-28.
  článok

  článok

 7. Centrálny nákup je výhodný pre obidve strany. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. leto, s. 53-53.
  článok

  článok

 8. Ako sa zmenilo nákupné správanie? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok

 9. MATUŠÍKOVÁ, Daniela - ŠAMBRONSKÁ, Kristína. The Impact of the Pandemic Crisis on Interest Level and Shopping Behaviour Within the Discount Portals. In Journal of Management and Business: Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2021. ISSN 1339-9381, 2021, vol. 13, no. 1, s. 8-17.
  článok

  článok

 10. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Veľká noc bude drahšia. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  článok

  článok