Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuelle Tendenzen in der Sprachforschung. Eisenstadt : E. Weber Verlag, 2015. 176 s. ISBN 978-385253-523-4.
 2. TUHÁRSKA, Zuzana. Einführung in die Stilistik 2 : moderne Tendenzen in der Stilistik. Recenzenti: Mária Vajičková, Nadežda Zemaníková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2015. [179 s.] [7,80 AH]. ISBN 978-80-557-0998-7.
 3. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Aus einer Hand : slovník najfrekventovanejších výrazov pre študentov Fakulty aplikovaných jazykov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 267 s. [9,35 AH]. ISBN 978-80-225-3861-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 4. Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch. Internationalen Tagung. Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch : sammelband der Beiträge der XI. internationalen Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei : 1. - 3. juli 2012, Banská Bystrica. Recenzentky: Zuzana Bohušová, Dagmar Košťálová. 1. vyd. Banská Bystrica : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska - SUNG, 2014. CD-ROM [238 s.]. ISBN 978-80-971700-0-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Deutsch für die ['tsu:konft] für Deutsch

  elektronická kniha

 5. ABRAHÁMOVÁ, Eva. Deutsch für Juristen mit Glossar. 5. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 316 s. ISBN 978-80-8168-112-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. VOLGNANDT, Gabriele - VOLGNANDT, Dieter. Exportwege neu - Kursbuch 2 : Wirtschaftsdeutsch : Sprachniveau A2 x BI. 1. Auflage. [Leipzig] : SCHUBERT-Verlag, 2010, 2013 dotlač. 254 s. ISBN 978-3-941323-02-5. [Počet ex. : 22, z toho voľných 12, prezenčne 1]
 7. VOLGNANDT, Gabriele - VOLGNANDT, Dieter. Exportwege neu - Kursbuch 3 : Wirtschaftsdeutsch : Sprachniveau BI x B2. 1. Auflage. [Leipzig] : SCHUBERT-Verlag, 2010, 2013 dotlač. 244 s. ISBN 978-3-941323-04-9. [Počet ex. : 22, z toho voľných 17, prezenčne 1]
 8. VOLGNANDT, Gabriele - VOLGNANDT, Dieter. Exportwege neu - Arbeitsbuch 3 : Wirtschaftsdeutsch : Sprachniveau BI x B2. 1. Auflage. [Leipzig] : SCHUBERT-Verlag, 2010, 2013 dotlač. 150 s. ISBN 978-3-941323-05-6. [Počet ex. : 22, z toho voľných 21, prezenčne 1]
 9. VOLGNANDT, Gabriele - VOLGNANDT, Dieter. Exportwege neu - Arbeitsbuch 2 : Wirtschaftsdeutsch : Sprachniveau A2 x BI. 1. Auflage. [Leipzig] : SCHUBERT-Verlag, 2010, 2013 dotlač. 132 s. ISBN 978-3-941323-03-2. [Počet ex. : 22, z toho voľných 14, prezenčne 1]
 10. TUHÁRSKA, Zuzana. Einführung in die Stilistik 1 : Begleitmaterial zum Vorlesungsteil. Recenzenti: Mária Vajičková, Nadežda Zemaníková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2013. [130 s.] [6,50 AH]. ISBN 978-80-557-0604-7.