Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003688 xpca^"
 1. PÉLIOVÁ, Jana. Behaviorálna ekonómia získala Nobelovu cenu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 27-28 online.
  článok

  článok

 2. BALÁŽI, Peter. Elinor Ostrom a Oliver E. Williamson a ich prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-5 online.
  článok

  článok

 3. ARTIMOVÁ, Miroslava. Trhová sila a regulácia z pohľadu I. M. Kirznera. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2015, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. Laureáti Nobelovej ceny za mier na rok 2014 polepšili jej reputáciu. In Slovo - portál. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova, 2014. ISSN 1336-2984, 13.10.2014, [3 s.] [online]. Dostupné na : <http://www.noveslovo.sk/c/Laureati_Nobelovej_ceny_za_mier_na_rok_2014_polepsili_jej_reputaciu>
  článok

  článok

 5. TOKÁROVÁ, Mária. Industrálna organizácia - prínosa Jeana Tirola, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 4, s. 105-110. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0277/14. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 6. BAČIŠIN, Vladimír - MATUŠOVIČ, Martin. Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za rok 2012. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 9, s. 986-988.
  článok

  článok

 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Efektívnu alokáciu zdrojov možno dosiahnuť aj bez využitia cien. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2012, č. December, s. 1-5 online. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 8. KOVÁČ, Urban - PÉLIOVÁ, Jana - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Akademický rok sa na EU v Bratislave začal prednáškou nositeľa Nobelovej ceny profesora Edmunda S. Phelpsa. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 79-80.
  článok

  článok

 9. PISÁR, Bohuslav. Experimentálna ekonómia a prínos Vernona Smitha. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-6.
  článok

  článok

 10. GONDA, Vladimír. Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej ekonómie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 5, s. 527-542. VEGA 1/0478/08. 1/0478/08, VEGA, Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.