Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 357  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003752 xpca^"
 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Generálny pardón pre dlžníkov v Sociálnej poisťovni v roku 2023. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 6, s. 7-10.
  článok

  článok

 2. STAŠKOVÁ, Slavomíra - STAŠKO, Martin. Pozitíva a negatíva navrhovanej novely o odmeňovaní znalcov v podmienkach Slovenskej republiky. In Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-225-5101-4, s. 82-89.
  článok

  článok

 3. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Tax Bonus for a Child Under the Conditions of the Slovak Republic. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 96-100. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. SIGETOVÁ, Katarína - UŽÍKOVÁ, Lenka. News, Trends and Changes in the Field of Accounting in the Conditions of the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 100-105. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 5. STANLEY, Renáta. Digitalization of Accounting According to the New Rules of 2022. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 106-110. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj. Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 2, s. 14-22.
  článok

  článok

 7. PRIEHODA, Albert - NEUBAUEROVÁ, Erika. Aspekty sociálneho podnikania. In Bratislava Legal Forum 2022. International Academic Conference. Bratislava Legal Forum 2022: Recodification of Company Law – Sources of Inspiration and Expected Solutions to the Challenges of the Third Millennium. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2022. ISBN 978-80-7160-663-5, pp. 73-80. VEGA 1/0349/22.
  článok

  článok

 8. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií : komentár. Recenzenti: Jana Šimonová, Matej Horvat, Ľubomír Zlocha. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 97 s. [4 AH]. APVV-19-0090. ISBN 978-80-571-0490-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. VÁLEK, Juraj. Miesto zdaniteľného obchodu a miesto dodania služby od júla 2021 podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 10, s. 2-9.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od roku 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 6-7, s. 43-58.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.