Výsledky vyhľadávania

 1. Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev. Vedecký seminár. Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava 31. 1. 2013 [elektronický zdroj]. Recenzent Eva Balážová. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. CD-ROM [106 s.]. ISBN 978-80-89654-00-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Veřejná ekonomika a správa 2013. Mezinárodní vědecká konference. Veřejná ekonomika a správa 2013 : sborník příspěvků z X. ročníku mezinárodní vědecké konference : 10. 9. – 12. 9. 2013, Ostrava [elektronický zdroj]. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. CD-ROM [490 s.]. ISBN 978-80-248-3225-8. ISSN 1805-9104. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Národná a regionálna ekonomika. Medzinárodná konferencia. National and regional economics IX. : [proceedings from international conference] : 26th - 27th september, 2012, Herľany, Slovakia [elektronický zdroj]. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. CD-ROM [554 s.]. ISBN 978-80-553-1215-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Teoretické a praktické aspekty manažmentu a ekonomiky samosprávy. Vedecká konferencia. Teoretické a praktické aspekty manažmentu a ekonomiky samosprávy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Herľany 26. september 2012 [elektronický zdroj]. CD zostavila Barbora Dugasová. Košice : Katedra regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, [2012]. CD-ROM [110 s., 5,5 AH]. VEGA 1/1046/11. ISBN 978-80-553-1243-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Veřejná ekonomika a správa 2011. Mezinárodní vědecká konference. Veřejná ekonomika a správa 2011 : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. – 8. září 2011 v Ostravě, 9. ročník [elektronický zdroj]. [Ostrava] : [Katedra veřejné ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava], [2011]. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2493-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Nové trendy - nové nápady 2011. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy - nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. CD-ROM [450 s.]. ISBN 978-80-87314-20-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Veľkostné skupiny obcí Slovenska v číslach 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8121-037-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. COPLÁK, Jaroslav. Zlaté časy pre Zlaté Klasy : strategické modelovanie rozvoja obce [vedecká monografia] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [78 s.]. VEGA 1/0184/10. ISBN 978-80-225-3040-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Veřejná ekonomika a správa 2009. Mezinárodní vědecká konference. Veřejná ekonomika a správa 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–10. září 2009 v Ostravě u příležitosti 160. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 8. ročník [elektronický zdroj]. Ostrava : Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2103-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí 2004 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2006. CD-ROM. Demografia a sociálna štatistika. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha