Výsledky vyhľadávania

 1. Zákony V/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti verejnej správy, škôl a obcí k 1.1.2019 : rozpočtové pravidlá VS : školstvo : financovanie : obecné zriadenie : štátna služba : platové tarify : regionálna investičná pomoc : ochrana nefajčiarov : obecná polícia. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-054-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. NIŽŇANSKÝ, Viktor et al. Silný región = spokojný občan. Piešťany : Komunálne výskumné a poradenské centrum, [2019]. 115 s. ISBN 978-80-89983-08-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 3. Zákony V/2018 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : školský zákon : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : financovanie škôl : zákon o štátnej službe : zákon o e-Governmente. Žilina : Poradca, 2018. 560 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Osobitosti konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe na príklade konkrétnych obcí : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Problemy protivodejstvija korrupciji na gosudarstvennoj i municipaľnoj službe i puti ich rešenija v sovremennoj Rossiji. Kruglyj stol s meždunarodnym učastijem. Problemy protivodejstvija korrupciji na gosudarstvennoj i municipaľnoj službe i puti ich rešenija v sovremennoj Rossiji : sbornik materijalov učastnikov Kruglogo stola s meždunarodnym učastijem, 16-17 fevralja 2018, (Rostov-na-Donu, Rossija); 26-27 fevralja 2018, (Kurgan, Rossija). 1. izdanije. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2018. 479 s. ISBN 978-5-89546-958-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Účtovné predpisy na rok 2018. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 455 s. ISBN 978-80-8168-800-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Multi-level Governance Reforms : Overview of OECD Country Experiences. Edited by: Isabelle Chatry et Claudia Hulbert. Paris : OECD, 2017. 171 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/multi-level-governance-reforms_9789264272866-en> ISBN 978-92-64-27264-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Príjmy, výdavky súkromných domácností SR za rok 2016 (simulované údaje). Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 44 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-558-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Kadrovoje obespečenije investicijonnogo razvitija i povyšenija konkurentosposobnosti municipaľnych obrazovanij. Kruglyj stol s meždunarodnym učastijem. Kadrovoje obespečenije investicijonnogo razvitija i povyšenija konkurentosposobnosti municipaľnych obrazovanij (otečestvennyje i zarubežnyje praktiki) : sbornik materijalov učastnikov kruglogo stola s meždunarodnym učastijem, 27-28 oktjabrja 2017, (Rostov-na-Donu, Rossija). 1. izdanije. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2017. 383 s. ISBN 978-5-89546-936-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice 19. mája 2017. Recenzenti: Viera Marková, Adriana Csikósová. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. online [286 s.]. ISBN 978-80-8152-529-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha