Výsledky vyhľadávania

 1. ŽÁRSKA, Elena. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj v podmienkach miest SR. In Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-103-9, s. 30-40. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena - GABURA, Michal. Kríza ako faktor finančnej stability obcí – geografický a veľkostný priemet Covid krízy slovenských obcí. In Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-103-9, s. 41-50. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. [Recenzia publikácie „Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom“]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 44 online.
  článok

  článok

 4. BELKOVICSOVÁ, Daša. Tax System of Local Governments in the Slovak Republic. In Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky : 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija = 3. International Scientific and Practical Conference. - Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. ISBN 978-617-7611-99-7, s. 24-29.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef. Control Activity in Municipalities. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, p. 127 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 6. MOCKOVÁ, Nina. Jazykové stopy nemčiny v obci Čermany. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 83-91 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Vodcovské zručnosti v komunálnej politike. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 1, s. 181-204 online. VEGA 1/0017/2.
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Jozef et al. Evaluation of the Financial Performance of the Municipalitiesin Slovakia in the Context of Multidimensional Statistics. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol 14, no. 12, pp. 1-10 online. KEGA 049TUKE-4/2019.
  článok

  článok

 9. KOTUSOVÁ, Jana - STRIČÍK, Michal. Ekonomika nakladania s komunálnym odpadom v obci Klokočov. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 6-11 online.
  článok

  článok

 10. PÁRTLOVÁ, Petra et al. Management of Innovation of the Economic Potential of the Rural Enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 340-353 online. TL 01000349.
  článok

  článok