Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,č. 1-2. Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-6581 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2.Forbes

  2015 ,č. Január-Jún. Forbes : Slovensko. Nitra : Barecz & Conrad Media, 2015. 12x ročne. ISSN 1338-2527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,č. 1-4. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. 4x ročne. ISSN 1337-9313 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. 2015 ,no. 1-6. Harvard business review. Boston : Harvard Business School Publ., 2015. 6x ročne. ISSN 0017-8012 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 5.Forbes

  2015 ,č. Júl-December + špec. vydanie. Forbes : Slovensko. Nitra : Barecz & Conrad Media, 2015. 12x ročne. ISSN 1338-2527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2015 ,no. 7-12. Harvard business review. Boston : Harvard Business School Publ., 2015. 6x ročne. ISSN 0017-8012 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,č. 1-2. Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2015. 2x ročne. ISSN 1804-3836 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2015. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2015 ,č. 1-4. Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. Bratislava : SON MEDIA, 2015. 10x ročne. ISSN 1335-9266 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2015 ,č. 21-26. Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. 6x ročne. ISSN 1805-0549 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis