Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. III. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010 [elektronický zdroj]. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-7248-620-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Obchodný vestník (január - september 2004) : archív [elektronický zdroj]. Žilina : Poradca podnikateľa, 2004. CD-ROM. ISBN 80-88888-78-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Obchodný vestník (január - december 2003) : archív [elektronický zdroj]. Žilina : Poradca podnikateľa, 2004. CD-ROM. ISBN 80-88888-78-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha