Výsledky vyhľadávania

 1. KASELYOVÁ, Paulína et al. Position of Public Procurement in Supply Chain. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 281-287 online.
  článok

  článok

 2. MICHŇOVÁ, Mária. Reducing Cartel´s Impact on Prices in the Auction Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 235.
  článok

  článok

 3. MICHŇOVÁ, Mária. Detekcia bid-rigging karelov kombináciou skríningu štatistických metód s technikami strojového učenia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 93-102.
  článok

  článok

 4. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Bid rigging v procese verejného obstarávania. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 90-95 online.
  článok

  článok

 5. Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Milan Cibuľa, Paulína Kaselyová, Janka Kopčáková, Jakub Sieber. 1. vydanie. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. 105 s. [5,25 AH]. I-20-108-00. ISBN 978-80-225-4762-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BOOROVÁ, Brigita. Selected Voluntary Tools of Environmental Policy of Sustainable Consumption and Production. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 31-38 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 7. FENDEKOVÁ, Eleonora - KUFELOVÁ, Iveta. Ceny a cenové rozhodovanie. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Juraj Pekár. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [336 s.] [18,06 AH]. VEGA 1/0368/18. ISBN 978-80-7598-943-7.
 8. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Analýza ekonomickej efektívnosti verejného obstarávania na území SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 22-29.
  článok

  článok

 9. STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek - MRÓZ-GORGOŃ, Barbara. Vplyv vybraných faktorov na cenu vo verejnom obstarávaní. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 86-98 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. RAKOVSKÁ, Júlia. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 532-537 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok