Výsledky vyhľadávania

 1. Ani najlepší produkt sa nepredá sám. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 6, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. VITTEKOVÁ, Darina. Slovenské topánky smerujú viac za hranice. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2011. ISSN 1335-2008, december 2011, roč. 16, č. 12, s. 14.
  článok

  článok

 3. KAPUSTOVÁ, Andrea. Úspešné príbehy : patentovaná funkčnosť - jedinečná obchodná ponuka "dýchajúcich" topánok : GEOX. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 1, s. 40-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0127654/DV_1_2011.pdf>
  článok

  článok

 4. Trend TOP v priemysle. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 27. septembra 2007, č. 39.
  článok

  článok

 5. JESNÝ, Martin. Slovenská výroba pomáha európskym obuvníkom ustáť čínsky tlak. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2005, č. 30, s. 34-35.
  článok

  článok

 6. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Kvalitu vyvážame, brak nosíme. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2003. ISSN 1335-2008, marec 2003, roč. 8, č. 3, s. 36-38.
  článok

  článok

 7. APOLEN, Peter. Úspech slovenského obuvníctva závisí od vývozu. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2002. ISSN 1335-0684, 28. augusta 2002, roč. 12, č. 35, s. 4A.
  článok

  článok

 8. HAMARA, Tomáš. Tomáš Baťa - priemyselník svetového mena. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2002. ISSN 1335-4582, máj 2002, roč. 4, č. 10, s. 71-79.
  článok

  článok

 9. KORBEL, Petr. Kde se stala bota? In Ekonom : týdeník. Časopis je součástí světové skupiny ekonomického a finančního tisku Dow Jones-Handelsblatt. - Praha : Economia, 2002. ISSN 1210-0714, 11.-17.4.2002, roč. 46, č. 15, s. 34-37.
  článok

  článok

 10. SOBINKOVIČ, Branislav. Bardejov výdatne podporuje zámery Shoe Fashion Groupu. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2001. ISSN 1335-0684, 31. októbra 2001, roč. 11, č. 44.
  článok

  článok