Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 426  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003867 xcla^"
 1. DOUŠA, Milan. The Optimal Size of Local Governments in Selected EU Countries. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1336-3727, 2023, roč. 21, č. 1, s. 29-37.
  článok

  článok

 2. KUKLOVÁ, Marie - LUSTIGOVÁ, Michala. Vliv socioekonomického statusu na výskyt depresivních symptomů v populaci Česka – výsledky EHIS 2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 2, s. 84-93.
  článok

  článok

 3. NIŽŇANSKÝ, Viktor. Pretrvávajúci centralizmus je príčinou „biedy“ slovenských miest. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 14-20.
  článok

  článok

 4. VAŇO, Boris. Obyvateľstvo Slovenskej republiky podľa rodinného stavu. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 4, s. 2-19.
  článok

  článok

 5. BAUM, Detlef. What the History of Community Work for Community Work and Social Work in Contemporary Times Tells Us? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 97-112.
  článok

  článok

 6. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Fungovanie miest a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-0197, 2023, roč. 18, č. 5, s. 7-12.
  článok

  článok

 7. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien rómskej národnosti na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2021. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 62-74.
  článok

  článok

 8. ÓVÁRI, Kristián - KOČIŠ, Martin. Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 5-29.
  článok

  článok

 9. GUROVÁ, Patrícia - VANIŠOVÁ, Lucia. Cezhraničná dochádzka do zamestnania v spojitosti so súčasným a trvalým pobytom podľa SODB 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 50-71.
  článok

  článok

 10. PLEŠIVČÁK, Martin. Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 3, s. 217-243.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.